Pokud se Vám mail nezobrazil korektně klikněte zde.

Elektronické vydání ORYX

SPECIÁL PRO PEDAGOGY / 2017

ŠKOLA V ZOO OLOMOUC

Výukové programy i výlety plné zážitků

Protože se konec prázdnin nezadržitelně blíží, rádi bychom vám pro nadcházející školní rok nabídli několik výukových programů pro vaše žáky.

Vyměnit přírodu za školní lavice je snem mnoha žáků, studentů, ale i učitelů. Zoologická zahrada Olomouc podporuje školská zařízení a sama i působí jako vzdělávací instituce. Připravili jsme pro Vás možnost, jak si sestavit program, který bude zapadat do Vašich učebních plánů nebo prostě jen oživí školní exkurzi. Naši fundovaní průvodci nabídnou dětem i pedagogickému doprovodu mnoho nejen poučného, ale i zábavného.

Vstupné pro školy se vztahuje v průběhu školního roku (od září do června) na všechny mateřské, základní a střední školy a další vzdělávací instituce zřizované Ministerstvem školství.

Pedagogický doprovod má vstup zdarma v počtu 1 osoba na každých 10 dětí.

 Ceník služeb

 • Vstupné pro školy v průběhu školního roku (od září do června)

40Kč/žák

 • Průvodce v zoo (max. 30 osob)

400Kč/hod.

 • Škola v zoo pro 1. stupeň ZŠ (pracovní sešit a vstup do zoo)

50Kč/žák

 • Škola v zoo pro 2. stupeň ZŠ (pracovní list a vstup do zoo)

45Kč/žák

 • Naučná stezka

300Kč

 • Oběd se slevou (řízek a hranolky, objednávky na tel. 774 450 014)

55Kč/žák

 • Safarivláček (objednávky na tel. 602 321 137, 778 025 006)

40,- Kč/žák

 • Lanové centrum „Lanáček“ (objednávky na tel. 605 215 348)

45,- Kč/žák

Těšíme se na setkání s Vámi. Podrobnější informace můžete získat na telefonních číslech 585 385 382, 774 450 427 na e-mailu: marketing@zoo-olomouc.cz nebo na internetových stránkách http://www.zoo-olomouc.cz/.

Objednávky programů provádějte prostřednictvím objednávkového formuláře na webu http://www.zoo-olomouc.cz/objednavkovy-formular-pro-skoly.

Programy realizujeme v pracovních dnech školního roku od 9:00 hodin se závěrem nejpozději do 15:00 hodin.

NABÍDKA PRO SESTAVENÍ IDEÁLNÍHO PROGRAMU

Nabídka pro sestavení ideálního programu

Minimální délka programu je 60 minut, doporučená celková délka programu:
Mateřské školy cca 60 min.
Základní školy cca 60-90 min.
Střední školy cca 90-120 min
.

Z níže uvedené nabídky si vyberte aktivity, které budou pro děti přínosné, a z nich si sestavte program potřebné délky. Cenu si pak lehce spočítáte dle výše uvedené tabulky. Hradit je třeba vstupné, průvodce nebo pracovní sešity/listy a samozřejmě doplňkové aktivity jako je Lanáček, vláček nebo oběd.

Komentovaná prohlídka

Průvodce představí Zoo Olomouc, vysvětlí funkce zoologické zahrady a smysl její existence a poutavou formou v ideálním případě prostřednictvím dialogu přiblíží chovaná zvířata. Směr prohlídky a její délku je možné přizpůsobit věku dětí, případně požadavkům výuky.
Program s průvodcem
Časová náročnost cca 30-90 min.

Dotyková zoo

Možnost zapojit hmat, jakožto další ze smyslů podporujících vnímání okolního světa a paměť dětí i dospělých, je v zoo záležitostí spíše výjimečnou. Proto jsme sestavili sbírku exponátů, která umožní zjistit jaký je na omak kabát některých zvířat, jak píchá dikobraz, čí vaječná skořápka je nejpevnější nebo čí lebka je tvrdší. Průvodce samozřejmě doplní tento zážitek výkladem a účastníci si mohou i zasoutěžit kdo je největší odborník a pozná nejvíce zvířecích majitelů. 
Program s průvodcem
Časová náročnost cca 15-30 min.

Setkání s kontaktním zvířetem

Zvířata v zoo jsou chována tak, aby jejich život co nejvíce připomínal přirozené prostředí. Jsou tedy divoká a kontakt s nimi není možný, dokonce by mohl být i nebezpečný. I tady ovšem existují výjimky. Jsou to některá zvířata, která nebyla schopna odchovat vlastní matka, a tak se jim stal rodičem člověk. Setkání s kontaktním zvířetem probíhá samozřejmě bez bariér a je doplněno odborným výkladem. 
Program s průvodcem
Časová náročnost cca 15-30 min.

Komentované krmení

Při krmení jednoho zvířecího druhu ošetřovatelem je možné se dozvědět od průvodce, co může být součástí krmné dávky, jak zvířatům v zahradě chutná a spoustu dalších zajímavostí.
Program s průvodcem
Časová náročnost cca 15 min.

Výroba krmítek a ptačích dobrot

Program ideální pro podzimní a zimní období. Děti se naučí jak si jednoduše vyrobit krmítko pro ptáčky, co mohou na výrobu použít a na jaký strom u domu, školy, školní družiny nebo jinde je nejlepší ho zavěsit. Mohou pak průběžně pozorovat, kdo z opeřenců u nás tráví zimu, a která ptačí drobotina vyhledává jaké krmivo. 
Program s průvodcem
Časová náročnost cca 30 min.

Environmentální výukový program ZVÍŘATA V OHROŽENÍ pro žáky 5. – 7. tříd ZŠ

Putování po kontinentech představí přirozená prostředí ohrožených zvířat z celého světa. Co konkrétní druhy ohrožuje? Jakou roli v jejich ochraně hrají zoologické zahrady? Žáky čeká práce s mapou, spolupráce ve skupině a návštěva zoo - součástí programu je představení vybraných druhů zvířat přímo v jejím areálu. 
Program s průvodcem
Časová náročnost minimálně 120 min.

Environmentální výukový program POCHYBNÉ SUVENÝRY ANEB ZLOČINY V DIVOČINĚ pro žáky 6. – 8. tř. ZŠ

Žáci se v programu prostřednictvím zážitkových aktivit a aktivizačních metod seznámí s úmluvou CITES, jejím významem pro obchod s ohroženými druhy zvířat a jaký je její dopad na náš běžný život. Dozví se více o nekalých praktikách využívaných pytláky a pašeráky zvířat a na vlastní kůži si vyzkouší roli turistů v obchodu se zvířaty. Společně budou hledat možnosti, jak se chovat, aby přispěli k zachování ohrožených druhů zvířat.

Program s průvodcem
Časová náročnost minimálně 120 min.

Environmentální výukový program PRALES NA TALÍŘI pro žáky 7. – 9. tř. ZŠ

Účastníci programu poznají význam tropických deštných lesů. Uvědomí si problémy pralesních oblastí Indonésie, které jsou důsledkem zvýšené poptávky po palmovém oleji a zakládání plantáží palmy olejné. Zamyslí se nad možnostmi řešení tohoto globálního problému vzhledem ke svému spotřebitelskému způsobu života.

Program s průvodcem
Časová náročnost minimálně 120 min.

Safarivláček

Nástupiště je situováno do centra zoo u pavilonu žiraf, odkud projede vláček prakticky celou zahradu, pasažéři se dostanou i tam, kam nemá pěší návštěvník přístup, a díky namluvenému komentáři získají základní přehled o námi chovaných zvířatech. Vláček je třeba si zarezervovat na konkrétní čas a datum u soukromého provozovatele na tel. 602 321 137 nebo 778 025 006. 
Program bez potřeby průvodce
Časová náročnost cca 25 min.

Naučná stezka

Spousta zajímavých informací doplněných obrázky a otázkami, na které mohou žáci odpovídat buď písemnou formou nebo ústně přímo pedagogickému doprovodu. Zábavnou formou se tak třída ledaco naučí a učitel získá zpětnou vazbu o znalostech svých svěřenců. 
Program bez potřeby průvodce
Časová náročnost je různá dle zvolené formy cca 30-50 min.

Škola v zoo

Škola na čerstvém vzduchu je pro děti zdravější a získané informace si lépe pamatují. Pedagogům, kteří toto chápou a chtějí se dětem v zoo věnovat sami, nabízíme místo průvodce možnost využít nabídku pracovních sešitů pro 1. stupeň nebo pracovních listů pro 2. stupeň. Tyto pomůcky slouží jednak jako podpora výuky a zároveň jako suvenýr pro děti. Pomůcky je třeba předem objednat přes objednávkový formulář nebo na e-mailu: marketing@zoo-olomouc.cz

Témata pracovních sešitů pro 1. stupeň ZŠ (hrazeno zároveň se vstupným, viz tabulka výše):

 • Podzim a zima v přírodě (1. ročník)
 • Co nevíme o zvířatech (3. ročník)
 • Obratlovci a bezobratlí (3. ročník)
 • Ekologie a ochrana přírody (4. ročník)
 • Třídění živočichů (5. ročník)

Pracovní listy 2. stupeň ZŠ (hrazeno zároveň se vstupným, viz tabulka výše):

 • Jihoamerické království
 • Kopytníci
 • Plazi
 • Primáti
 • Ptáci
 • Savci
 • Šelmy
 • Vodní svět

Rezervace programu je nutná minimálně 14 dní před Vaší návštěvou!​​​​​​​

 


 
rozesílá LA TAUPE s.r.o. | zrušit odběr newsletteru