Pokud se Vám mail nezobrazil korektně klikněte zde.

Elektronické vydání ORYX

2 / únor 2016

O TŘI ANTILOPY VÍC

Druhý týden v lednu rozšířili počet afrických antilop v naší zoo tři pakoně běloocasí. První se narodil 11. 1. kluk, pak se podívala 12. 1. na svět holčička a sérii ten stejný den dokončil druhý klučina. Mláďata jsou plná života a maminky od nich frkáním odhání všechny vetřelce.

Na počátku 90. let, kdy bylo jasné, že je populace všech druhů pakoňů v zajetí málo početná, se Zoo Olomouc vrátila k jejich chovu. Tentokrát jsme se rozhodli pro pakoně běloocasé, kteří jsou menší a vzácnější než pakoně žíhaní. První tři páry mladých zvířat byly přivezeny ze Dvora Králové a z Bratislavy. Od roku 1997, kdy se narodilo první mládě, se pravidelně rozmnožují. Úspěchem byl odchov samice Kamily, která musela být po komplikovaném porodu krmena uměle, přesto se ji podařilo ponechat s matkou a později začlenit do stáda. V dospělosti sama odchovala už několik mláďat.

Pakoně mohou naši návštěvníci pozorovat z vyhlídky za průchozím výběhem klokanů a psounů. V tomto období jsou však i přes jejich velmi dobrou aklimatizaci na naše podmínky ve vnitřní ubikaci vytápěné během zimy na 12°C. Tady také letos proběhl porod mláďat. Stádo je udržováno v počtu zhruba deseti kusů, který limituje právě velikost stáje.

Pakůň běloocasý je menší postavy a vypadá jako čert díky delším černým chlupům na čenichu, pod bradou a mezi předníma nohama. Rohy tvoří na vrcholu hlavy širokou základnu, pak se stáčejí do oblouku směrem nahoru a jsou velmi ostré. Při soubojích může dojít k vážnému zranění i k smrti protivníka. Ozývají se velmi zvláštními exotickými zvuky.

Samci mají svá teritoria, která si pečlivě hlídají a snaží se udržet svůj harém pohromadě. Páří se pouze teritoriální samci. Tele se do 10 minut po narození dokáže postavit na vlastní nohy a ihned se připojuje k matce, kterou neustále následuje těsně u její zadní nohy, a to i při rychlém cvalu, kdy se téměř o nohu matky opírá. Obranným mechanismem těchto zvířat je vytváření zmatku.

V době osídlování Afriky byla tato antilopa Evropany téměř vyhubena. V současné době se jejich četnost v chovech v rezervacích a na farmách odhaduje na 10 000 kusů.

JAK JE TO U BINTURONGŮ

Ve středu 27. 1. se rodilo u binturongů. Ošetřovatelé zpočátku pozorovali jedno mládě, které  vypadalo v pořádku. Matka se o něj starala, ale byla s ním schovaná v porodním boxu.

Na pavilonu šelem probíhá oprava jednoho z velkých akvárií, která s sebou nezbytně nese zvýšenou hlučnost. Ošetřovatelé se tedy snaží dopřát rodince alespoň maximální soukromí a návštěvy jejich ubikace omezují jen na ty nezbytně nutné. Vypadá to, že matka si na probíhající práce před porodem už zvykla a na její mateřské péči, kterou projevila v předchozích případech, se nic nezmění.

Chování rodinky je bedlivě sledováno a v neděli bylo pro nás příjemným překvapením, když se ukázalo, že mláďata jsou dvě.  

V olomoucké zoo se s binturongy návštěvníci poprvé setkali v roce 1990. Tehdy se postupně narodila 3 mláďata, pouze o jediné však pečovala matka sama. U dvou ostatních se péče ujal v prvním případě ošetřovatel, ve druhém domácí kočka. Od roku  1998 se nedařilo sestavit nový chovný pár. Až nynější páreček Gerry a Terezka přivedli na svět své první mládě v roce 2012 a odchovy se začaly opět dařit. Nynější potomci jsou jejich pátý a šestý.

Binturong je největší cibetkovitá šelma pocházející z Asie. Četnost ve volné přírodě se odhaduje na základě fotopastí. Plantáže palmy olejné nahrazují nemilosrdně jejich domovské pralesy. V zajetí je chováno kolem 250 kusů. V zoologických zahradách nejsou běžní kvůli převažující noční aktivitě a nesnadnému rozmnožování.

Anglické označení „bearcat“ (medvědokočka) je poměrně výstižné. Jeho zajímavé vzezření je korunováno skvělým lezeckým uměním. Má pro šelmy vzácný chápavý ocas, který mu ve větvích dodává jistotu. Může viset podobně jako lenochod nebo lézt hlavou dolů. Spí na stromě obkročmo s končetinami visícími volně dolů, ale ocasem pevně omotaným kolem větve.​

UTAJENÍ CHOVANCI

Za výběhem plameňáků má svůj skrytý domov jeřáb popelavý. Je to nápadný velký pták o výšce cca 120 cm s převažujícím šedým zbarvením. Zajímavé jsou šedočerné prodloužené loketní letky, které vytváří něco jako nepravý ozdobný ocas. Výrazné jsou i červené duhovky. Hnědá mláďata mají ve druhém roce života stále ještě méně výrazné vybarvení než dospělí. V letu připomíná čápa, ale je o něco větší.

Jeřáb popelavý je palearktický druh hnízdící v severovýchodní Evropě a Asii. Západní hranice rozšíření probíhá Norskem, Dánskem, Německem, naše hnízdiště tvoří jihozápadním hranici rozšíření a jedná se pravděpodobně o součást německé populace. 

Jeřábi se k nám vracejí většinou koncem února nebo na začátku března. Páry obsazují svá teritoria, tokají a ozývají se duetovým voláním. V dubnu začínají se stavbou hnízda. Pro hnízdo vybírají místo tak, aby měli dobrý výhled do všech stran. Při sezení na 2 (výjimečně 1 nebo 3) vejcích se střídají oba rodiče po dobu 28 – 31 dní. Mláďata se po vylíhnutí zdržují na hnízdě jen krátce, po oschnutí je rodiče odvádějí do okolního porostu. V září odlétají společně na shromaždiště, odkud se po několikatýdenním pobytu přesouvají ve velkých hejnech do zimoviště. Rodina drží pohromadě prakticky po celou zimu, rozpadá se až při jarním tahu do oblastí hnízdění. Páry jsou trvalé, vznikají již na zimovištích při společném toku - tancích, které jsou velmi působivé a provázené typickým troubením.

Na území naší republiky hnízdí jeřábi pravděpodobně od roku 1987. Prvním místem, které obsadili, bylo Českolipsko, dnes se vyskytují v 6 oblastech, kde však bývá vždy jen jediný pár, a proto zde patří k nejvzácnějším a nejohroženějším druhům ptáků.

Nejnápadnější je jejich tah. Tisíce jeřábů se shromažďuje na tradičních místech, aby pak společně vyrazili na dlouhou cestu do svých zimovišť. Pravidelné přelety z nocoviště na místa krmení a naopak sledují stovky lidí, kteří sem jezdí právě za tímto účelem. Turisticky oblíbenými místy jsou oblast Rujany v severním Německu a Puszta Hortobágy v Maďarsku. U nás je tah téměř nepozorovatelný, protože létají na shromaždiště v Německu a tahové cesty vedou pak mimo naše území. 

Zoo Olomouc chová tyto jeřáby od roku 2002, ale jejich rozmnožení se zatím nepodařilo.

Za přírodou do zoo

Výpravy do historie zoo

Kos černý

I v zimě lze v areálu zoo potkat různá zvířata, nejčastěji to jsou různé druhy drobných pěvců. Kos černý patří mezi nejběžnější z nich. Severní populace odlétají na zimu jižněji, ale jiné zde zůstávají a v zimě se stahují blíže k lidským obydlím a do měst, kde naleznou dostatek potravy. Hnízdit začíná v dubnu, mláďata vyvádí dva až tři krát ročně.

Stráž lidu 1. března 1969 

Rarita v zoo

Zoologická zahrada Olomouc získala v těchto dnech raritu - dva nosály červené, jihoamerické šelmy z čeledi medvídkovitých. Mají nápadně protáhlou tlamičku s dlouhým nosem a dlouhý , černě kroužkovaný ocas. Uvidíte je v pavilónu opic, kde je také roztomilé mládě opičky kočkodana zeleného.

POZVÁNKA DO ZOO

ZOOINVENTURA

28. 1. - 21. 2.

Už je v běhu. Poslední lednový víkend přitáhlo příjemné počasí do zoo spoustu lidí a řada z nich si vyzkoušela, co obnáší pravidelná inventura našich chovanců. Zvířata se v průběhu roku rodí, umírají, přicházejí i odcházejí. Proto je potřeba vést přesnou evidenci. Naše první letošní akce, kterou jsme spustili o pololetních prázdninách, poběží až do konce olomouckých jarních prázdnin. Na pokladně zoo si vyzvednete hlasovací lístek k soutěži Zooinventura, vyplníte ho a odevzdáte opět na pokladně nebo vhodíte do připraveného boxu u východu. Veškeré potřebné údaje a soutěžní otázky naleznete na hlasovacím lístku. Pro nejlepší z vás jsou připraveny hodnotné ceny. Držíme palce! Ona to totiž není žádná hračka 

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI

ZA SAMÉ JEDNIČKY ZDARMA DO ZOO                 

28.-31. 1.

Vypadá to, že mladá generace chápe důležitost vzdělání. Letošní pololetní možnost jít za samé jedničky zdarma do zoo využilo o prodlouženém víkendu neuvěřitelných 437 premiantů. Nebo že by i za to mohlo počasí?

I V ÚNORU STÁLE PLATÍ MIMOSEZÓNNÍ VSTUPNÉ​!

 

​VÍTE, ŽE...

 
rozesílá LA TAUPE s.r.o. | zrušit odběr newsletteru