Pokud se Vám mail nezobrazil korektně klikněte zde.

Elektronické vydání ORYX

8 / srpen 2015

OTEVŘENÍ AFRICKÉ ČÁSTI SAFARI

Otevření avizovaného Afrického Safari s majestátními oryxy jihoafrickými a velmi oblíbenými žirafami Rothschildovými je tady. 24. července první návštěvníci nastoupili na vláček vedle výběhu nosálů a vstupní branou vjeli mezi přímorožce. Jejich teritorium obkroužili po vnějším obvodu a cestou si vychutnali i pohled na žirafy pohybující se v nové travnaté části svého výběhu zabíhající mezi antilopy. „Při tvorbě návrhů bylo pro architekty nejdůležitější, aby stavba působila přirozeně a lidem se otevřel na zvířata co nejméně rušený výhled nejen z vláčku,“ komentoval záměry ředitel Zoo Olomouc Radomír Habáň. „Pamatovali jsme i na pěší návštěvníky, pro které je pohled na oryxy otevřen z  vyhlídky vybudované v blízkosti vyhlídkové věže,“ doplnil. K žirafám se tak návštěvníci mohou blíže dostat už nejen z vyhlídky pavilonu žiraf, ale i u nástupiště safarivláčku.

 „Otevřením druhé z celkem pěti plánovaných částí safari udělala zoologická zahrada další důležitý krok na cestě k většímu propojení světa zvířat a lidí. Tento směr, kterým se olomoucká zoo při své postupné modernizaci vydala, je na první pohled patrný a v konkurenci ostatních zoologických zahrad zcela nezbytný,“ ohodnotil projekt olomoucký primátor Antonín Staněk. První z pěti etap safari zaměřenou na region Euroasie zprovoznila zoo v roce 2013. Loni se vláčkem po jeho euroasijské části projelo 50 tisíc lidí. „Tím, že se vyhlídkový vláček při budování safari postupně odklání od běžné obchůzkové trasy, zvyšuje zahrada komfort návštěvníků a nabízí i další atraktivní varianty, jak si zoo prohlédnout. To vše navíc ve stále přirozenějším prostředí, bližším i zvířatům,“ vyzdvihl náměstek primátora Aleš Jakubec, který má zoologickou zahradu ve své kompetenci.

Z DOSAVADNÍ HISTORIE

 ​Práci na první Euroasijské části Safari zahájila Zoo Olomouc v roce 2012. Od konce července 2013 díky jejímu provozu mohou návštěvníci z projíždějícího safari vláčku skutečně zblízka sledovat zubry evropské, losy evropské, jeleny sika, kozorožce kavkazské, muflony, siky vietnamské, daňky mezopotámské a kozy bezoárové. Věříme, že budování na Afriku navazující Austrálie na sebe nenechá dlouho čekat a konečných všech pět areálů safari respektujících zoogeografické zóny brzo poskytne ucelenější obraz přirozeného života zvířat.

OBECNÉ INFORMACE

Zoologické zahrady plní v dnešní době hned několik funkcí, od chovatelského zařízení k záchraně ohrožených druhů, přes získávání poznatků pro vzdělávací účely i pro projekty ochrany přírody, až po samotnou vzdělávací funkci v podobě výukových programů. Měnící se nároky návštěvníků si vynucují zamyšlení nad potřebnými změnami, které v olomoucké zoo vedlo k myšlence proměnit méně atraktivní část zahrady v něco mimořádného.

ZAJÍMAVOSTI

Celý časově i rozsahově náročný projekt probíhá za provozu zoologické zahrady. Safari bude v konečné fázi zabírat téměř polovinu rozlohy celé zoo. Zvířata postupně získávají prostor přibližující se jejich přirozenému prostředí.

Aktivní stavební ruch v Zoo Olomouc tímto utichl a pro návštěvníky je připravena možnost projet se na Hané mezi africkými antilopami a kolem žiraf i s letošními mláďaty.  Přijďte si užít horké letní dny do příjemného lesního prostředí naší zahrady. 

PRŮCHOZÍ VÝBĚH MAKAKŮ ZNOVU V PROVOZU

Milovníci vzrušujících zážitků se dočkali! 31. 7. v 10 hodin jsme opět zpřístupnili zrekonstruovaný průchozí výběh makaků červenolících. „Možnost zvednout si hladinu adrenalinu v krvi průchodem mezi těmito velmi inteligentními primáty se řadí mezi největší atrakce, které Zoo Olomouc nabízí. Po dobu rekonstrukce výběhu jsme bez ustání dostávali dotazy, kdy zase bude v provozu,“ vysvětlil ředitel zahrady Radomír Habáň. 

Otevření oblíbené části zoologické zahrady se zúčastnil i olomoucký primátor Antonín Staněk. „V krátké době jsem byl už po několikáté přítomen zprovoznění rekonstruovaných nebo i zcela nových součástí naší zoo. Ta se právě díky tomuto dlouhodobému úsilí k mé velké radosti drží co do atraktivity a návštěvnosti na předních příčkách mezi zoologickými zahradami České a Slovenské republiky,“ konstatoval primátor Antonín Staněk. 


Z DOSAVADNÍ HISTORIE


V Evropě je možné projít se přírodním výběhem makaků červenolících jen na několika málo místech a v ČR pouze v Zoo Olomouc. Otevřeli jsme ho v dubnu 2002. Atraktivní dřevěná lávka dlouhá 41 metrů je zavěšená na ocelových lanech 7 metrů nad údolím. Přes krytý východ dobudovaný v roce 2006 ústí lávka na stezku, po které prochází návštěvníci volně mezi zvířaty na konec výběhu. Na dodržování pravidel bezpečnosti dohlíží služba. Zvířata jsou ve výběhu umístěna celoročně, na zimu jim stačí čtyři dřevěné ubikace s topnými palandami. 

ZAJÍMAVOSTI

Makačí útěkáři patří mezi veřejností k nejznámějším zvířatům v historii olomoucké zoo. V roce 2010 se při kácení stromů napadených kůrovcem podařilo dvěma téměř dospělým samcům opustit výběh, což se občas stávalo už dříve. Tentokrát se ovšem, místo obvyklého potulování kolem výběhu a následného návratu zpět, mladíci vydali na delší procházku mimo zahradu. Byli pozorováni v obcích v blízkosti zoo, pak se delší dobu zdržovali v okolí Pohořan. Tam se jednoho dne rozdělili, první zůstal a druhý se vydal plenit zahrádku v Těšíkově. Jakmile si nasadil toulavé boty, nevěděl kdy skončit a do konce roku ušel více než 200 km. Svou turistickou trasu pojal svérázně, z Těšíkova šel na Šumperk, následovalo Rýmařovsko, okolí Lanškrouna, chvíli pobyl ve Svitavách, v Letovicích a také v muniční továrně u Poličky. S příchodem sněhu si oba utečenci vybrali místa v lese s několika pravidelně doplňovanými krmelci v okolí.  V tuto dobu přibyly zaměstnancům zoo k běžné pracovní náplni ještě pravidelné výjezdy, které následovaly vždy po oznámení setkání s opicí. Přesto, že lidé popisovali, jak jsou makaci krotcí a nechají se i krmit z ruky, jakmile se k nim přiblížil někdo ze zoo, vzali nohy na ramena a prchli. V února 2011 jsme dostali zprávu, že se makak Šimpy nachází v obci Licibořice ve Východních Čechách, kde komunikoval se starostou. Tehdy narazil na zdatné soupeře, kteří završili jeho 9 měsíců trvající dobrodružství za pomoci hasičů, pracovníků záchranné stanice Pasíčka z Boru u Skutče, Městské policie ve Skutči a veterinárního lékaře. Makaka uspali narkotizační puškou a po té, co usnul na stromě, naložili ho do transportní bedny, odvezli do záchranné stanice a ještě téhož dne předali pracovníkům naší zoo.

Druhý makak Tatin se celou dobu pohyboval po Olomoucku včetně okrajových částí Olomouce a pak se usadil ve vojenském prostoru Libavá, odkud chodily sporadické zprávy o setkání s ním. Poslední rok tyto informace utichly a nemáme povědomí o tom, jestli je ještě naživu.

VYHLÍDKOVÁ VĚŽ ZÁŘÍ NOVOTOU

13. července 2015 po desáté hodině dopoledne přestřihl primátor statutárního města Olomouce doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. pásku u vyhlídkové věže v areálu Zoo Olomouc a umožnil tím návštěvníkům opět se kochat jedinečným výhledem na celé okolí až k dalekému horizontu. „Povětrnostní podmínky na Svatém Kopečku si na posledním nátěru z roku 1999 vybraly svou daň a bylo třeba odstranit zbytky barvy a zkontrolovat celkový stav“, komentoval provedené práce primátor. Rekonstrukce si vyžádala náklady ve výši 500.000 Kč, které hradila zahrada z vlastních zdrojů. „Kovová věž dostala nový antikorozní nátěr včetně nezbytné impregnace a vyměněny byly kovové pláty podlahy na vrchní vyhlídkové plošině. Zvolená barevná kombinace kopíruje tu z konce minulého století“, doplnil Dr. Ing. Radomír Habáň ředitel Zoo Olomouc. Zoologická zahrada v posledních letech prochází postupnou modernizací a snaží se zatraktivnit svůj prostor pro návštěvníky.

Za přírodou do zoo

Výpravy do historie zoo

Babočka kopřivová

Patří mezi nejhojnější druhy motýlů, je rozšířená v téměř celé Evropě a severnější části Asie. S rozpětím křídel do 30 mm patří spíše mezi menší druhy. Během roku mívá až tři generace, poslední generace přezimuje a přežívá až do následujícího května. Housenky se vyvíjí nejčastěji na kopřivě dvoudomé. 

Stráž lidu 10. března 1964

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA NA KOPEČKU zaznamenala v těchto dnech další přírůstek - mládě opice rezus. Mezi dalšími přírůstky, jež obohatí zoo na Kopečku, bude v prvním čtvrtletí t. r. párek rysů evropských, kterýé sem přibude ze Sovětského svazu. Rys evropský patří mezi vzácné a krásné kočkovité šelmy.

POZVÁNKA DO ZOO

VÍKEND REKORDŮ

22. - 23. 8.

10:00 – 16:00

Předposlední prázdninový víkend tradičně věnujeme překonávání rekordů různého druhu. Jste rádi součástí něčeho velkého? Tak se přijďte do zoo pobavit a zároveň být nápomocní při vzniku nových stránek České knihy rekordů. Společně budeme tentokrát tvořit něco pro zvířata, testovat své možnosti a ověřovat skutečnosti. Pro děti i dospělé máme připraven bohatý doprovodný program, na kterém se podílí celá řada našich partnerů: Artcom Group s.r.o., Generali Pojišťovna a.s., Cinestar Olomouc, Pevnost Poznání, Rádio Čas a další.

EVROPSKÁ NOC PRO NETOPÝRY

28. 8.

19:00 – 22:00

Že nevíte jaký je rozdíl mezi kaloněm a netopýrem, proč netopýři vydávají ultrazvukové signály a co dělají v zimě? Společně s Českou společností pro ochranu netopýrů a za účasti odborníka na slovo vzatého - RNDr. Jiřího Šafáře Vás zveme na Evropskou noc pro netopýry, mezinárodně pořádanou akci věnovanou těmto skrytě žijícím savcům. Dozvíte se, jak tato zvířata chránit, seznámíte se s jejich životem a osobně poznáte i exotické zástupce letounů.

MAXIM TURBULENC V ZOO ANEB ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI​

29. 8.

10:00 – 16:00

Na poslední prázdninovou sobotu 29. srpna pro vás Zoo Olomouc společně s Rodinnými pasy přichystala bohatý program. V rámci akce  v 11:15 h vystoupí skupina Maxim Turbulenc, dále je připravený bohatý doprovodný program: tvořivá výtvarná dílna, malování na obličej, popcorn zdarma, k dispozici budou pro děti dvě trampolíny a spousta zábavy. Program doplní zábavná soutěžní stezka pro celou rodinu se spoustou cen, které se budou moci zúčastnit děti i dospělí.


OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI

ZA SAMÉ JEDNIČKY ZDARMA DO ZOO

30. 6. – 6. 7. 

Každý premiant se samými jedničkami na vysvědčení mohl využít vstupu do zoo zdarma. A malá odměna čekala i na každého, kdo se pochlubil svým vysvědčením. S vysvědčením se samými jedničkami se do zoo dostavilo 702 dětí.

PODVEČERNÍ VÝPRAVA ZA NOČNÍMI TVORY 

4. 7.

20:00 

Po stopách nejen soumračných a nočních živočichů jste se mohli vydat v doprovodu průvodce, nebo strávit pěkné podvečerní chvíle v blízkosti zvířat. Služeb průvodce využilo okolo 30 osob. 

KOMENTOVANÁ KRMENÍ

jsou v plném proudu a o prázdninách probíhají denně:
10:00 nosál červený
10:30 plameňák růžový
11:00 gepard štíhlý
11:30 mravenečník velký
12:00 velbloud dvouhrbý
12:30 kočkovité šelmy
13:30 klokan rudý / psoun prériový
14:00 žirafa Rothschildova
14:30 lemur kata
15:00 vlk arktický / medvěd baribal

 

​VÍTE, ŽE...

 
rozesílá LA TAUPE s.r.o. | zrušit odběr newsletteru