Pokud se Vám mail nezobrazil korektně klikněte zde.

Elektronické vydání ORYX

4 / duben 2018

KALAHARI OTEVŘEME V DUBNU

Pavilon KALAHARI je zcela dokončen a postupně se do něj stěhují obyvatelé. Stavba spolufinancovaná Statutárním městem Olomouc a Zoo Olomouc v celkové hodnotě 15 milionů Kč včetně DPH prošla začátkem roku dokončovacími pracemi, které zahrnovaly úpravy a dovybavení interiéru. Stejně, jako když se staví rodinný dům, po předání stavby není připraven k bydlení, ale je třeba do něj nejdříve pořídit spoustu věcí jako třeba světla, nábytek, záclony, koberce, a podobně. U zvířecích příbytků je to o to složitější, že si s sebou obyvatelé nepřináší ani vlastní nádobí. Než jsou do svých nových domovů zvířata přemístěna, musí tam být úplně všechno včetně krmných misek. Ve venkovních výbězích je ještě potřeba doplnit nějaké dodělávky, které čekaly, až se dostatečně oteplí. V tuto chvíli jsou v pavilonu nastěhované surikaty a veverky kapské, nad nimi poletují snovači a terária obsadili hadi, ještěři, štíři a bezobratlí živočichové. V další etapě se nastěhují damani a hrabáči. K samci hrabáče jsme z Prahy v pátek 2. 3. přivezli mladou samici a čekáme už pouze na poslední novinku, kterou bude medojed.

SAFARI AMERIKA

Třetí etapa rozsáhlých přírodních výběhů, kterými projíždí safari vláček přímo mezi volně se pohybujícími zvířaty, naváže na část obývanou euroasijskými kopytníky. Arktičtí vlci budou od nich odděleni systémem dvojitých bran zamezujícím případné návštěvě sousedů. Ta by totiž pravděpodobně končila hostinou, kde by ovšem jedni z nich byli hlavním chodem. Hotová je velká část oplocení a úprava pojezdové komunikace pro vláček. Externí firma pilně pracuje na více než 130 m dlouhé opěrné „zídce“ sloužící ke zpevnění svahu pod pochozí návštěvnickou trasou. Zídka zároveň umožní rozšíření cesty a vybudování vyhlídky na vlky. Pak už jen dodělat zbytek oplocení a v průběhu hlavní sezóny bude tato velmi zajímavá atrakce zprovozněna pro milovníky zajímavých zážitků.

BODYGUARD ODCESTOVAL

Starší bratr trojčat binturongů Emil odcestoval na konci března do nového domova. Mláďata jsou ale stále pod bedlivým dohledem rodičů. K pečlivé matce se připojil i otec Gerry, který převzal Emilovu roli a většinu dne je obklopen dvěma většími mláďaty. O třetí, nejmenší se stará hlavně matka. Antibiotická léčba a individuální dokrmování vyřešily zdravotní problém malé samičky a věříme, že postupně dožene i váhový handicap. Mláďata sice hodně času prospí, ale když jsou vzhůru, tak prozkoumávají pavilon, šplhají všude možně i nemožně. Proto je jejich ubikace na vysoko nastlaná slámou, jejímž úkolem je ztlumit nárazy mláďat, když neodhadnou, kolik síly mají ve svých chápavých ocasech.

Za přírodou do zoo

Výpravy do historie zoo

Ropucha obecná

Po dlouhé zimě nastalo období rozmnožování obojživelníků. Ropuchy i další druhy opouští zimoviště a shromaždují se v okolí vodních nádrží, kde dochází k jejich páření a kladení vajíček. Také v areálu olomoucké zoologické zahrady můžete najít volně žijící ropuchy obecné i zelené a některé druhy skokanů. Vyhledávají vodní plochy především v okolí výběhu plameňáků, v místě bývalého rybníčku i u sedimentační nádrže poblíž výběhu medvědů baribalů.

OSTRAVSKÝ VEČERNÍK

14. srpna 1970

Kopeček hlásí

V těchto dnech přivítala olomoucká zoologická zahrada na Kopečku 100000. návštěvníka, pro kterého připravila i odměnu. Zoologické zahradě se podařilo obohatit sbírky o tři mladé pštrosy nandu, obývající Jižní Ameriku, kteří byli odchováni v pražské zoo. Mladou samici levharta skvrnitého vyměnila za dospělou ze zoo Dvora Králové pro samce, kterého již vlastní.

POZVÁNKA DO ZOO

AKCE V ZOO V DUBNU 2018

DEN PTACTVA

2.-8. 4.

Mezinárodní Den ptactva je 1. dubna na výročí podepsání mezinárodní Konvence o ochraně užitečného ptactva v roce 1906. V naší zemi je však tradice těchto oslav ještě o něco delší. Nejdříve byl „Den ptáků“ vyhlášen jako akce pro školy v tehdejším Rakousko-Uhersku 1. dubna 1900 a spolu s opeřenci se „oslavovaly“ i stromy.

Jedním z hlavních cílů „Mezinárodního dne ptactva“ je obrátit pozornost k nebezpečím ohrožujícím ptáky na celém světě a pomoci tak ochraně jich samotných i jejich stanovišť. Největší hrozby na ptáky ale číhají v době jejich často velmi dlouhých cest, kdy jsou loveni v rámci pochybných sportovních loveckých „tradic“. Začátkem dubna je tah ptáků v plném proudu. 

V rámci naučné stezky, kterou jsme pro vás připravili, se můžete dozvědět řadu zajímavostí ze života opeřenců běžných i v naší přírodě. A kdyby chtěly tuto možnost využít i školy, bude letos stezka v areálu zahrady instalovaná celý týden.

 

DEN ZEMĚ V ZOO

21. 4. (10:00-16:00)

Zábavný program pro malé i velké v režii DDM Olomouc se tentokrát bude věnovat psovitým šelmám. Areál zoologické zahrady oživí stanoviště s hravými úkoly a spoustou zajímavých informací. Přijďte se dozvědět více o nezastupitelné roli psovitých šelem v přírodě.


PŘEDSLETOVÁ  KONFERENCE ČARODĚJNIC

28. 4. (11:00-15:00)

Víte, co mají čarodějnice společného třeba se slonem? V průběhu staletí se staly ohroženým druhem. Ale protože jsou velmi chytré, podařilo se jim přežít. Zoo má za úkol ohroženým druhům pomáhat. Letos tedy pořádáme už třetí ročník čarodějnické konference, která bude předcházet tradičním sletům pořádaným na různých místech Olomouce a okolí.

Program opět nabytý zajímavými tématy doplní atraktivní workshopy. Účastníci, kteří svým zjevem prokáží příslušnost k „čarodějnickému cechu“, se dozví něco o svých kolegyních, naučí se rozpoznávat důležité byliny, míchat lektvary i létat na koštěti. Délka akce je půldenní, občerstvení zajištěno.

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI

VÍTÁNÍ JARA V ZOO

24.–25. 3.

Jarní stezka připravená DDM Olomouc a řada mláďat byla silnější než stále se nevzdávající zima. Do zoo vyrazilo během víkendu 2 697 lidí.  


VELIKONOCE V ZOO

29. 3. – 2. 4.

Možnost vyzkoušet si některé tradice z jiných států světa a vysvětlení důvodu, proč se Velikonoce slaví, nabízel program připravený v zoo v rámci tohoto svátku. Na velikonočních dílnách se ve čtvrtek a v pátek pletly pomlázky a vyráběly dekorace na sváteční stůl, samozřejmě z přírodních materiálů. O víkendu se na pěti místech v areálu zahrady soutěžilo, tvořilo, bádalo i hledalo a hlavně všude panovala dobrá nálada. Komentovaná krmení deseti druhů zvířat měla premiéru tohoto roku.

Od čtvrtka do pondělí navštívilo Zoo Olomouc 11 676 osob.

 

Víte, že...

 
rozesílá LA TAUPE s.r.o. | zrušit odběr newsletteru