Pokud se Vám mail nezobrazil korektně klikněte zde.

Elektronické vydání ORYX

7 / červenec 2019

KOZOROŽCI ZPÁTKY V ZOO​​​​​​​

Vichřice Eberhard s sebou nebrala jen stromy, ale ničila i výběhy zvířat. V jejím důsledku zahradu opustili i 3 kozorožci. Jejich odchyt nebyl nikterak jednoduchý, ale poslední mohykán, který odolával na svobodě, je už zpátky v olomoucké zahradě! Olomoucká zoo chová kozorožce kavkazské od roku 1987. K dnešnímu dni se zde narodilo 151 mláďat. Zoo Olomouc patří momentálně mezi největší chovatele tohoto druhu nejen v Evropě, ale i na celém světě. V roce 1996 na konferenci EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií) byla pověřena vedením jejich plemenné knihy. Hledáme-li v přírodě kaskadéry horolezce, pak se zcela jistě musíme obrátit do řad kozorožců kavkazských. Není neznámo, že se na hraně srázů po prudkých skalních stěnách pohybují už od útlého věku, vlastně velmi brzy po narození, a činí tak s neochvějnou jistotou a obratností. K pohybu po kamenitém podkladu mají kozorožci přizpůsobené paznehty s ostrou ale pružnou hranou a vnitřní měkkou částí. Při došlápnutí se tak vytvoří podtlak a paznehty se „přisají“ ke skalnatému povrchu. Rohy dospělých samců dosahují délky až 106 cm. Tento druh je na Kavkaze endemitem (nikde jinde na světě se nevyskytuje). Jejich stavy v přírodě se odhadují na 1500 jedinců.

HRAČKY PRO ZVÍŘATA​​​​​​​

Co je vlastně enrichment? Obohacení života zvířat, která nežijí ve volné přírodě. Jde o to, aby se zvířata povzbudila k činnostem, které jsou pro ně blízké a přirozené, a rozptýlila se jim pozornost. Navíc pohled na zvíře, které se baví, baví i návštěvníky. Společně s více než 20 dobrovolníky tak zaměstnanci zoo vyrobili spoustu novinek - závěsy z přírodnin (kokos, bambus), do kterých se vkládá potrava (ovoce, hmyz), pletence z hasičských hadic pro šelmy, jimž se do nich uschová maso a zavěsí se do výběhu, bambusové tubusy s navrtanými dírami, kterými vylézá hmyz a mnoho dalšího. Do enrichmentu patří vše, co souvisí s prostředím, v němž se zvíře pohybuje, s jeho krmením, ale i jeho zábavou. Zahrady dnes dbají na to, aby připodobnily výběhy co nejvíce prostředí, v němž zvířata žijí ve volné přírodě. Potrava představuje nejčastější způsob využití enrichmentu. Oblíbeným postupem je třeba zamražení potravy do ledu určitého tvaru. Zvíře se zabaví hned dvakrát – nejprve si s ledem hraje a poté se baví „dolováním“ potravy. V zoo rovněž není nouze o hračky vyrobené doslova „hand made“. Zvířata prospívají a úspěšně se rozmnožují, mají-li vhodné chovatelské podmínky, mezi které nepatří pouze zajištění dostatečné krmné dávky, ale i jakási „přidaná hodnota“. Mezi takovou enrichment jistojistě patří. Chovatel, který se zvířetem pracuje denně, spokojené zvíře od nespokojeného rozpozná, stejně jako rodič pozná náladu svého dítěte.

SOB POLÁRNÍ 1,3​​​​​​​

Hrdým otcem se stal náš chovný samec soba polárního. Samci původně z Brna Olomouc svědčí, čehož jsou důkazem 4 narozená mláďata. Dnes víme, že se jedná o 1 samečka (23. 5.) a 3 samice (21. 5., 28. 5., 2. 6.). Zakládající skupinu olomoucké zoo tvořili jedinci ze Švédska v roce 1994 a od tohoto roku se zde narodilo 88 mláďat. Sob žije v Severní Americe na Aljašce a v Kanadě, ve Skandinávii a v části Ruska, v místech, kde teploty mohou sahat až k -50 °C. Jejich výskyt však lze určit třemi typy oblastí - tundra, ostrovy, les. Sobi obývající tundru se vydávají na náročné migrační cesty mezi zimními a letními stanovišti, z nichž nejznámější je tah sobů z Aljašky, kdy přes dané místo může za den přejít až 200 000 jedinců. Sobi obývající ostrovy pobývají naopak téměř stále na místě. Stejně jako sobi v lesích, ti však mohou putovat o dům dál, je-li jejich revír vypasen, a tudíž jim hrozí nedostatek potravy. Je odhadováno, že na světě žije 5 milionů jedinců soba polárního. Živí se nejrůznější rostlinnou potravou, v zimě hlavně lišejníky. Parohy náleží oběma pohlavím. Samci je shazují po říji, samice po porodech mláďat. Stáda někdy dosahují až několik desítek tisíc sobů. V říji samci přestávají přijímat potravu - mohou zhubnout až o čtvrtinu své tělesné hmotnosti. Jejich hlavními predátory jsou vlci. Mají široká kopýtka umožňující chůzi na ledu, sněhu i v bahnu, které se tvoří tím, že v létě roztají oblasti permafrostu (trvale zmrzlé půdy). Sobí kožešina má nejrůznější zbarvení, chrání před mrazy a je hustá natolik, že se její jednotlivé chlupy ani nedají od sebe oddělit, aby bylo vidět kůži.

PŘIJEL CHAPMAN

Ze Zoo Plzeň přicestoval nový chovný šestnáctiletý samec Kayes. Sbližování zeber je dlouhý, notnou trpělivostí a zkušenostmi provázený proces. Zebry Chapmanovy chová olomoucká zahrada od roku 1987, celkem se zde narodilo 28 mláďat. Zebra Chapmanova žije v Africe a je poddruhem zebry stepní, nejhojnější ze všech druhů zeber. Skupině vévodí samec, kterého doprovází klisny s mláďaty. Vůdčí klisna si udržuje odstup od podřízených, vede skupinu při přesunech. Poslední jde obvykle hřebec. Při pasení se jednotlivá zvířata volají a ujišťují navzájem, že jsou v pořádku. Mohou běžet rychlostí až 55 km/h a jsou vytrvalejšími běžci než kůň. Její podkladová barva není bílá, ale nažloutlá, mezi černými pruhy má hnědavé mezipásy a pruhování sahá i na nohy. Pokud uvidíme v africké krajině jejich stádo na větší vzdálenost, přes tetelící se vzduch nebude výrazné vybarvení již tak nápadné, a naopak bude i trochu splývat s pozadím. Střídání kontrastních barev rozostřuje obrys těla. Lovící šelma si proto předem musí vybrat jedince, který se stane její kořistí. Pokud se jí vyhlédnutý úlovek ztratí mezi stovkami jiných zeber, má podstatně menší šanci na úspěch. Pruhování, které je u každého jedince jiné, si musí zapamatovat i samotné mládě, aby svou matku rozpoznalo mezi všemi ostatními zebrami. ​​​​​​​

ZUBR EVROPSKÝ

Za posledních 7 let 7 mláďat. Společnou zubří řeč našli samec a dvě samice a z jejich porozumění vzešla 2 mláďata, která se narodila 7. a 17. 6. 2019. Zubří obora ve slovenských Topoľčiankách se v r. 1959 stala hned po Polsku druhým největším chovatelem zubrů na světě. Právě z této obory v r. 1973 získala olomoucká zoo své první zubry. Zubr je největším savcem Evropy, samci dosahují hmotnosti až 920 kg. Samice jsou plodné po celý život, během něhož porodí cca 9 telat. Ze tří geografických poddruhů se před vyhubením podařilo zachránit pouze evropský. Domovinou zubra evropského byla Evropa a část Asie. Lov a devastace přirozeného prostředí ho však přivedly na hranici vymření. V přírodě byl počátkem 20. st. vyhuben. V té době se naštěstí nacházelo několik zvířat u soukromých chovatelů. V r. 1925 zůstávalo naživu cca 60 jedinců. Mezinárodní chov v oborách a zoologických zahradách vyústil v letech 1952‒1966 k návratu zubrů v rámci repatriace do Bělověžského pralesa. Teď už pro ně skýtal bezpečný domov, nikoliv hrozbu jako v dobách minulých, kdy byl vyhledávanou lokalitou lovu místních panovníků. V roce 2016 celkový počet zubrů dosahoval již 6573 jedinců, z toho 4472 žilo ve volné přírodě. Největší stáda se ocitají v Polsku v části Bělověžského pralesa. Zubr evropský je přísně chráněným zvířetem. V současné době dochází k jeho repatriaci i v dalších zemích Evropy a Asie. Ve vojenském prostoru v Milovicích byla vypuštěna skupina zubrů, která se tu i rozmnožuje.

VARI ČERNOBÍLÝ A LEMUR BĚLOČELÝ

V rodinách lemurů přírůstky nehlásí, ale víme o nich hned u dalších dvou druhů těchto poloopic. A o kterých je řeč tentokrát? Vari černobílý a lemur běločelý. Vari je navíc lemurem, kterého rozmnožujeme coby jediná zoologická zahrada ze všech unijních zoo v republice. Dne 29. 4. 2019 se narodila 2 mláďata (1,1). I lemur běločelý má co ukázat. Prozatím poslední mládě se na svět poprvé podívalo 26. 4. 2019. Olomoucká zoo chová vari od roku 1990 a narodilo se v ní celkem 38 mláďat. Lemuři běločelí jsou s počtem mláďat a v délce chovu pak v těsném závěsu o jediné číslo - rok 1989 a 37 mláďat. Kriticky ohrožený lemur vari patří mezi největší lemury. Ze všech lemurů je nejvíce plodožravý, současně je důležitým roznašečem semen po pralese, čímž zajišťuje jeho obnovu. Taktéž přenáší pyl z květů národního stromu Madagaskaru - ravenaly madagaskarské. Pohybuje se převážně v korunách stromů, v nichž si za účelem rozmnožování staví hnízda pro mláďata. V pralesích severovýchodního Madagaskaru byla zřízena pro ochranu lemurů běločelých před lovem rezervace Betampona. Samice bývají hnědé či hnědošedé, samci mají bílou hlavu. Staří Římané nazývali duchy zemřelých "lemuros“. První Francouzi na Madagaskaru uslyšeli plačtivé hlasy, připomínající lidský nářek, dali jejím původcům právě toto jméno. Ve volné přírodě obývají pouze ostrov Madagaskar. Mezi jejich typické znaky patří dlouhý ocas, kterým udržují rovnováhu při skocích. Živí se zejména lesními plody, ovocem, semeny a výhonky stromů, listím, či hmyzem. Většině madagaskarských poloopic kvůli kácení deštných pralesů, lovu pro maso a úbytku životního prostoru doslova mizí domov před očima a stávají se tak nejohroženější skupinou primátů na světě.

Za přírodou do zoo

Výpravy do historie zoo

Udatna lesní​​​​​​​

V areálu zoo můžete potkat celou řadu zajímavých rostlin. Jednou z nich je i udatna lesní, která byla vysazena u výběhu medvědů. Někdy se jí říká dešťovník. Jde o až dva metry vysoký keř s velmi zajímavým květenstvím. U nás roste i přirozeně v horských lesích a na vlhkých stinných místech. Často se využívá jako okrasná rostlina, která dobře prosperuje i v polostínu. Množit se může dělením trsů nebo i semeny.

Nová svoboda 18. července 1975

Tygr v Olomouci

Olomoucká zoologická zahrada obohatila pavilon kočkovitých šelem párem tygrů sumatránských, kteří jsou ze všech tygrů nejmenší rasou, zato ale nejkrásněji zbarvenou. Jejich srst je sytě oranžově červená se silnými černými pruhy. Tygr sumatránský, stejně jako tygr sibiřský a malajský, patří mezi vzácná exotická zvířata, kterým v přírodě hrozí vyhynutí. 

AKCE V ZOO V ČERVENCI 2019

​​​​​​​​​​​​​​KOMENTOVANÁ KRMENÍ                                  

Květen - červen, září: o víkendech a svátcích
Červenec - srpen: každý den                                                                                                        

Komentovaná krmení přináší návštěvníkům zajímavosti ze světa zvířat. První proběhla o velikonočním víkendu, a v květnu se rozbíhá jejich pravidelný cyklus trvající až do konce září (květen, červen a září o víkendech a svátcích, v průběhu prázdnin denně). Mezi deset vybraných zvířecích výběhů s veřejnou svačinkou patří například žirafy, velbloudi, lemuři, ale nesmějí chybět ani klokani, makaci a šelmy. Kompletní seznam s rozpisem časů:

10:00 lemur kata

10:30 surikata (KALAHARI)

11:00 gepard

11:30 klokan, psoun

12:00 velbloud dvouhrbý

12:30 kočkovité šelmy (Po, Pá, Ne - jaguár; Út, Čt - lev; St, So - tygr)

13:30 vlk

14:00 makak červenolící

14:30 medvěd baribal

15:00 žirafa Rothschildova

JARNÍ FOTOSOUTĚŽ O NEJHEZČÍ MLÁDĚ     

1.–21. 7.               

Příjem fotografií do naší fotosoutěže byl již ukončen. Odborná porota vybere nejlepší fotografie, které vložíme do soutěžního alba na facebookové stránce Zoo Olomouc (https://www.facebook.com/ZooOlomouc/), veřejné hlasování proběhne 8. – 21. července. Pět fotografií s nejvíce hlasy bude oceněno věcnými cenami a výsledky budou zveřejněny v následujícím týdnu na facebooku a webových stránkách Zoo Olomouc i v internetovém časopise ORYX. Hlavní cenou je poukaz na dopoledne ošetřovatelem pro jednu dospělou osobu a doprovod.

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI

VÍKEND DĚTÍ

1.–2. 6.

Široká nabídka aktivit s různorodým zaměřením přilákala první červnový víkend do zoo 2800 a 2303 návštěvníků. Velká část z nich si prohlídku zoo okořenila jak zábavnými úkoly od pohádkových bytostí, tak účastí při vzdělávacích aktivitách.

S VYSLOUŽILCI DO ZOO

V sobotu vyměnilo 42 rodičů svůj již nepotřebný elektrospotřebič za dětskou vstupenku do zoo s ELEKTROWINem. 

UKÁZKY SOKOLNICKÉ PRÁCE

V neděli se na travnatém plácku za vstupními turnikety dozvěděli zájemci řadu zajímavostí o svěřencích záchranné stanice ve Stránském, kde se zabývají nejen dravými ptáky.

POHÁDKOVÁ STEZKA

Po oba víkendové dny pohádkové bytosti, které se kamarádí se zvířaty chovanými v naší zoo, hrály s dětmi roztodivné hry nebo zadávaly úkoly, za jejichž splnění rozdávaly odměny.

NÁRODNÍ ŽRALOČÍ TÝDEN

Osvětová akce Skupiny obránců divočiny „FOREST“ pořádaná při příležitosti světového dne moří a oceánů byla jako vždy okořeněna úžasnými exponáty.

SVĚTOVÝ DEN ŽIRAF

22.–23. 6.

Pro 4 587 návštěvníků byla k dispozici vzdělávací stezka s informacemi a otázkami ze života žiraf, které slaví svůj mezinárodní den 21. 6. Komentované krmení v 15:00 ji po oba dny doplňovalo.

 
rozesílá LA TAUPE s.r.o. | zrušit odběr newsletteru