Pokud se Vám mail nezobrazil korektně klikněte zde.

Elektronické vydání ORYX

8 / srpen 2019

VLČÍ MLÁĎATA

Ve smečce sněhobílých vlků Hudsonových skotačí dvě popelavě zbarvená mláďata. A nejedná se o žádné cizince. To jen noru opustily poslední přírůstky těchto nebývale vytrvalých šelem a ukázaly se tak i návštěvníkům. Malí vlci se narodili na začátku května a zpočátku je matka pečlivě ukrývala v noře. Olomoucká zoo chová vlky Hudsonovy od roku 2007, v roce 2010 pro ně vznikl zcela nový velký výběh. Za celou dobu existence chovu se zde úspěšně odchovalo celkem 48 mláďat. Domovem vlka Hudsonova je okolí Hudsonova zálivu. Na jihu obývá lesy, na severu rozsáhlé pustiny pokryté sněhem a ledem. V zimních měsících teploty padají až k -40 °C. V takto nehostinném prostředí není pro vlka nikterak snadné ulovit cokoliv. Do vínku mu nebyla dána rychlost, ale vytrvalostí oplývá nebývalou. Lov pro něj představuje strastiplné cesty za potravou, kořist mnohdy pronásleduje i několik dní pospolu s dalšími členy smečky. Jejich potravou se stávají polární zajíci, sobi, losi a tuleni. Vlci žijí v přísně organizovaných společenských skupinách, v nichž nejen loví, ale i brání území náležící smečce a současně dodržují pravidla, mladí se podřizují starším. Celé skupině vévodí alfa pár, dominantní samice je současně jediná, která má výsadní právo se rozmnožovat. Kdyby tohoto nařízení jiná ze samic neuposlechla, osud jejích mláďat by mohl být zpečetěn. V případě, že se vyskytne v jejich teritoriu vlk cizí, jsou nekompromisní. V lepším případě ho vyženou, v horším usmrtí. Mláďata se rodí v barvě mokré popelavé hlíny, s přibývajícím věkem jim srst bělá. Na daleké cesty za potravou se vypravit nemohou kvůli náročnosti, dospělí jedinci se vydávají na lov bez nich. A jelikož nemají jinou možnost, jak potomkům maso dopravit, nažerou se do syta a po návratu k vlčatům maso vyvrhují.

S MAKAKEM V TERMÁLECH

Makaci mají v Japonsku své vlastní termální lázně, v Zoo Olomouc mají zase krásný výběh, v němž se pohybují pospolu s návštěvníky. Podívaná na ně je vskutku velkolepá a stojí za to vypravit se po 42 m dlouhé, 7 m nad zemí visuté lávce. Naskytne se nám pohled i na 3 mláďata, která se narodila 18. 5., 20. 6. a 3. 7. 2019. Olomoucká zoo chová makaky od roku 2006. Celkem se v ní narodilo 68 mláďat. Za léta strávená ve výběhu makaci zdatně školí nejen personál zoo, ale i návštěvníky. Z první skupiny se stala doslova mafie, která ve výběhu postupovala zcela systematicky a návštěvníky zbloudilé z trasy obírala o fotoaparáty, nápoje a téměř cokoliv, co bylo k dispozici. Současně se jedná i o chronické útěkáře, kteří mají díky své inteligenci stále v záloze nějakou záludnost. První se jmenovali Tatin a Šimpy. Tehdy vzali za vděk hvozdy Libavé. Další pochází z dob rekonstrukce výběhu, kdy byli po několikaměsíční snaze odchytu umístěni na provizorní místo. Z toho však uprchli a stali se z nich hosté místní restaurace. Jelikož milovali smetanu do kávy, pojal zoolog myšlenku napíchat smetánky uspávací látkou. Jenže nebyl by to makak, aby nerozpoznal smetánky, s nimiž je něco jinak, takže dále konzumovali pouze originál zabalené. Jedno z mláďat dokonce bylo nalezeno mezi plyšáky v obchodu se suvenýry, kterak jako jediný plyšák horlivě mrká na návštěvníky. Poslední lapálii si připravili ke slavnostnímu otevření jejich inovovaného výběhu. Tehdy doznali, že elektrický ohradník dokáží překonat, hvízdli na sebe a v momentě vypuštění výběh opustili nadobro. Počty těchto nejseverněji žijících primátů, kteří kromě ostrova Hokaido obývají celé Japonsko, se ve volné přírodě odhadují na cca 50 000 jedinců. Je jim dán až 30letý věk, nicméně si ho zkracují návštěvami lidských farem, kde jsou nevítanými hosty. Dokáží si poradit s rozmanitými teplotami, od -15 °C až po teploty termálních pramenů. Pochutnají si na ovoci, listech, hmyzu, v zimě žerou kůru stromů, milují ořechy. Dorozumívají se mezi sebou pestrou škálou zvuků. Typická je pro ně hustá srst, sedací mozol, krátký ocas a lícní torby. V roce 1953 geniální samice Imo naplnila význam slova „opičit se“. Vědci zaregistrovali, kterak ji po zjištění, že lze sladké brambory nečistit od písku tlapkami, ale omývat ve vodě, následuje celá tlupa. Ti celou dovednost ještě zdokonalili – přišli na to, že mytí v mořské vodě dodá bramborům lepší chuť. O deset let později v horách Nagana jiná opičí inteligentka zjistila, že vlézt si v chladném období do horkých pramenů není vůbec nepříjemné. Po několika letech se tento zvyk stal tradicí, a aby se makaci nestávali lázeňskými hosty v lázních pro lidi, byly vybudovány lázně speciálně pro ně. V jedné z japonských svatyň existuje řezba ze 17. st., která vyobrazuje 3 opice. Inspirací pro ni se stali právě makaci, a odkazuje k buddhistické myšlence, která vyzývá k tomu, abychom nepomlouvali, nestrkali nos do cizích věcí, nečinili jiným příkoří. Mizaru, Iwazaru, Kikazaru v překladu znamená „nedívej se, neposlouchej, nemluv“. Koncovka „zaru“ vyjadřuje ve staré japonštině zápor a zároveň se vyslovuje stejně jako japonské slovo „saru“, opice.

ODJEZD MEDVĚDŮ ZE ZOO

Medvědi zabavení z důvodu absence potřebného dovozního povolení na letišti v Praze, kterým dočasný domov poskytla nejprve Zoo Praha, od 31. 10. 2018 pak Zoo Olomouc, nalezli adresu svého trvalého bydliště.  25. 7. 2019 se jí stal Státní hrad a zámek Český Krumlov. Samice Máša i samec Arno se narodili v r. 2017 v Rusku. Již během jara 2019 bylo předběžně dohodnuto, že medvědi připadnou do majetku státu. K nakládce v Zoo Olomouc bylo potřeba povolat jeřáb a speciálně upravené vozy s transportními bednami. Do těch se zaměstnanci Zoo Olomouc snažili přehnat nejprve samici Mášu. Máše se na cestu příliš nechtělo. Nakonec bezvýsledné, o to více však trpělivé počínání, vzala do svých rukou veterinářka zoo MVDr. Lenka Chrastinová, kterou si zvířata velmi dobře pamatují z vakcinací, či pravidelného odčervení. Vstoupila do zázemí s narkotizační puškou se slovy: „Ahoj Mášo, dlouho jsme se neviděly…“ V ten okamžik Máša vběhla do bedny. Arnovi stačilo říct, že přijde Lenka a jeho nástup do bedny žádné čekání neprovázelo. Medvěd hnědý je ostrůvkovitě rozšířen po celé Evropě, jedná se o naši největší šelmu. Pohlaví se od sebe liší pouze velikostí (samci jsou větší), mladí jedinci mají do druhého roku života bílý pruh na hrdle. Jedná se o všežravce, byť rostlinná složka v potravě převládá. Nepohrdne ani mršinami, které rozpozná na velkou vzdálenost. Dokáže velmi rychle běžet – až 45 km/h, skákat i plavat. Orientuje se zejména sluchem a čichem, neumí ovládat mimické svaly v obličeji, otisk jeho zadní tlapy připomíná lidskou stopu. Na zimu upadá do nepravého zimního spánku, uspoří až 75 % energie, občas vylézá ven, napít se a vyprázdnit. Samice rodí v zimě v brlohu většinou 2 mláďata za 2 roky. Medvěd nemá přirozeného nepřítele kromě člověka. Lidé lovili medvědy už v paleolitu, coby zdroj nebezpečí, masa a kůže, ale také jako konkurenty. Jeho agresivita stoupá se zraněním, přítomností mláďat, psa, překvapením medvěda, či narušením teritoria brlohu. V případě setkání s ním se doporučuje nenavazovat oční kontakt, neutíkat a pomalu se vzdalovat, příp. odhodit oděv či jídlo. Při napadení je nutné chránit si životně důležité orgány ve schoulené pozici. Medvěd brtník dostal své jméno podle staročeského výrazu pro dutinu stromu – brť, z níž vybírá hnízda divokých včel.

500 STUDENTŮ

Před koncem školního roku jsme do středoškolských školních lavic vyslali výzvu s prosbou o pomoc s následky vichřice Eberhard v areálu Zoologické zahrady Olomouc. Během měsíce června přijelo do zahrady více než 500 dobrovolníků z řad studentů. Tímto děkujeme vedení škol, pedagogům a především studentům samotným za velký kus práce. Vzhledem k vzrůstající vegetaci budeme s pracemi pokračovat na podzim. A kdo si zaslouží poděkování? SŠ ŽTC Šumperk, Odborné učiliště a praktická škola Mohelnice, Gymnázium Lipník nad Bečvou, Střední zemědělská škola Přerov, Gymnázium Jakuba Škody Přerov, Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, SOŠ Prostějov, Střední odborná škola podnikání a obchodu Prostějov, Slovanské gymnázium Olomouc, Gymnázium Hejčín Olomouc, Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, Střední odborná škola služeb, s.r.o. Olomouc. Největší nábor se podařilo vytvořit Slovanskému gymnáziu v Olomouci, díky nimž bylo potřeba si vyžádat i posilové linky u Dopravního podniku města Olomouce, kterému tímto děkujeme taktéž. Pedagogický sbor zmiňovaného gymnázia s sebou totiž přivezl téměř 200 studentů. Olomoucká zahrada se už téměř vrátila do své původní podoby, některé výběhy dokonce vypadají po opravách lépe než před vichřicí. Zvířata jsou všechna ve svých domovech. Pouze škody zůstaly ve výši cca 10 milionů korun. Pomoc zahradě tedy stále trvá. ​​​​​​​

KAPESNÍ KALENDÁŘÍKY

V letošním roce jsme opět po dlouhé době připravili novou edici kapesních kalendářů na rok 2020. Doufáme, že tím potěšíme všechny jejich sběratele. Kalendáře budou k dispozici v prodejně suvenýrů u pokladen zoo.

Za přírodou do zoo

Výpravy do historie zoo

Rosnička zelená

Tato žabka je rozšířená především v nižších a středních polohách. Dorůstá velikosti okolo 5 cm, samci bývají menší než samice. Rozmnožování probíhá od dubna do června, samička klade až 1000 vajíček v kulovitých shlucích, z nichž se líhnou pulci. Ti pak v létě metamorfují v malé žabky. Také v areálu zoo lze občas rosničky zahlédnout, nebo slyšet jejich typický hlas připomínající rychlé a dobře slyšitelné "krekrekrekre". Rovněž se zde rozmnožují, o čemž svědčí malé mládě na snímku.

Nová svoboda 13. listopadu 1975

Přírůstky v zoo

Zoologická zahrada Olomouc, se sídlem na Kopečku, zaznamenala další nové přírůstky: dva africké supy a osm perliček supích. Perlička supí, která je blízkou příbuznou naší perličky, je velmi vzácná a vyznačuje se nápadným modrobílým zbarvením a okrasnými špičatými pery. Žije v Somálsku a v přilehlých oblastech východní Afriky. Velmi vás zveme tato zvířata zhlédnout.

AKCE V ZOO V SRPNU 2019

DEN BEZ PALMOVÉHO OLEJE

10. 8. (10:00 - 15:00)

Akce je společná pro všechny zoologické zahrady po celé ČR i SR, které tímto upozorňují na problematiku pěstování palmy olejné a její důsledky na biodiverzitu. V Zoo Olomouc se v tento den prostřednictvím her a různých zábavných aktivit dozvíte více o tomto tématu, jeho podstatě a důsledcích, ale i o tom, jak se na ní podílí každý z nás. Součástí programu bude i komentované krmení zvířat, kterých se úbytek přirozeného prostředí vlivem palmy olejné přímo dotýká - gibonů, binturongů nebo sik a kočkodanů husarských.


DEN REKORDŮ

24. 8. (10:00 - 15:00)                                                                                                                                   

Rekordy a superschopnosti z říše zvířat budeme zkoumat, zkoušet a ověřovat. Děti i dospělí mohou absolvovat řadu her a dozvědět se spoustu zajímavých informací. Šikovní si odnesou domů vlastnoručně vyrobenou zvířecí hračku. Akce se koná na vyhlídce u plameňáků a v nejbližším okolí.


MEZINÁRODNÍ NOC PRO NETOPÝRY

30. 8. (17:00 - 22:00)

Program o letounech pro malé i velké začne už v 17:00 hodin. Nejprve seznámíme s létajícími savci, jejich důležitostí a způsobem ochrany ty méně zkušené. Poté si hravou formou představíme jejich zvyky, vyzkoušíme, jak se odchytávají, měří i váží. Při společné procházce večerní zoologickou zahradou se setkáme s námi chovanými kaloni zlatými a možná i s volně žijícími netopýry, jejichž přítomnost dokážeme pomocí techniky k tomu určené. V poslední části si už hlavně dospěláci užijí fundovanou přednášku specialisty na slovo vzatého RNDr. Jiřího Šafáře, člena České společnosti pro ochranu netopýrů, a krásný film na závěr.


KOMENTOVANÁ KRMENÍ

Srpen: každý den

Září: o víkendech a svátcích                                                                                           

Komentovaná krmení přináší návštěvníkům zajímavosti ze světa zvířat. Mezi deset vybraných zvířecích výběhů s veřejnou svačinkou patří například žirafy, velbloudi, lemuři, ale nesmějí chybět ani klokani, makaci a šelmy.

Kompletní seznam s rozpisem časů:
10:00 lemur kata

10:30 surikata (KALAHARI)

11:00 gepard

11:30 klokan, psoun

12:00 velbloud dvouhrbý

12:30 kočkovité šelmy (Po, Pá, Ne - jaguár; Út, Čt - lev; St, So - tygr)

13:30 vlk

14:00 makak červenolící

14:30 medvěd baribal

15:00 žirafa Rothschildova

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI

JARNÍ FOTOSOUTĚŽ O NEJHEZČÍ MLÁDĚ     

1. 4. – 30. 6.               

V letošním roce se fotografové činili a sešla se řada záběrů široké škály našich mláďat. Veřejné hlasování o nejlepší fotografii rozhodlo o pořadí nejlepších. Hlavní cenou je poukaz na „Dopoledne ošetřovatelem“, ale všech pět vybraných fotografií bude oceněno hodnotnými věcnými cenami.

Všem zúčastněným děkujeme za zaslání fotografií a vítězům blahopřejeme.

1. Sofie Skřipská „Statečný vlček!“ – 426 hlasů
2. Simona Štefková „Vzhlížení“ – 326 hlasů
3. Martin Šlais „Makakové“ - 191 hlasů
4. Patrik Vlach „Opičí láska“ – 136 hlasů
5. Martin Dostál „Mám tě rád“ – 129 hlasů

 
rozesílá LA TAUPE s.r.o. | zrušit odběr newsletteru